<kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

       <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

           <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

               <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                   <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                       <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                           <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                               <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                   <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                       <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                           <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                               <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                   <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                       <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                           <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                               <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                                   <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                                       <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                                           <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                                               <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                                                   <kbd id='oeRNzaVOB'></kbd><address id='oeRNzaVOB'><style id='oeRNzaVOB'></style></address><button id='oeRNzaVOB'></button>

                                                                                     百家乐代理加盟:巨人网络:已向证监会申请对305亿重组事项恢复行政许可审查

                                                                                     2019年01月29日 21:05 来源:上苑家居装修有限公司

                                                                                      巨人网络29日晚间公告,公司已向证监会提交了申请,申请对公司重大资产重组事项恢复行政许可审查。巨人网络昨日公告称,因公司重组聘请的评估机构中企华被证监会立案调查,证监会中止审查公司重大资产重组申请文件。

                                                                                      巨人网络2018年11月披露重大资产重组意向性预案,对收购以色列高科技公司Alpha全部A类普通股交易方案进行调整,交易方式由发行股份及支付现金变更为发行股份,股份发行价格、发行数量、发行对象均相应进行调整。本次交易完成后,巨人网络将直接持有Alpha全部A类普通股,通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股,巨人网络将合计持有Alpha100%的股份。

                                                                                      根据公告,本次交易的股份发行价格为19.61元/股,拟发行股份数量调整为15.56亿股。经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为305.03亿元,与交易方案调整前保持一致,占巨人网络2017年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例达到50%以上。

                                                                                      2019年1月8日,巨人网络为本次重大资产重组聘请的评估机构中企华,因在执行广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽广告传媒股份有限公司股权项目业务中涉嫌违反证券法律法规,被中国证监会立案调查,目前尚未最终结案。

                                                                                      巨人网络表示,虽然中企华存在被证监会或其派出机构行政处罚、立案调查的情况,但为公司重组出具评估报告等文件的签字评估师未涉上述事项,该等行政处罚、立案调查的情况不影响中企华从事证券业务的资格,不影响证监会受理其出具的文件,不影响公司重组相关评估报告等文件的效力。

                                                                                      公告称,截止目前,中企华已按照相关法规的要求对公司发行股份购买AlphaFrontierLimited股权项目进行了复核,履行了必要的评估复核程序,并出具了相关复核报告;本次重大资产重组财务顾问太平洋证券股份有限公司也出具了对本次重大资产重组中企华相关事项之专项核查意见,公司将在积极配合相关中介机构履行本次重大资产重组相关事项复核程序的基础上尽快向中国证监会提交申请,恢复对本次重大资产重组申请文件的审查。

                                                                                      截至今日收盘,巨人网络跌1.34%,报19.20元。